Aktuality a události

Workshop Math and Stats

3. února 2016 14:00

Dne 3. 2. 2016 od 14 hod. v učebně P106 se konal Workshop Math and Stats Support Centre, který pořádala katedra aplikované matematiky a informatiky ESF MU.

Hlavním cílem nově založeného centra je nabízet studentům extrakurikulární podporu tak, aby mohli plně rozvinout svůj potenciál v oblasti matematiky a statistiky. Aby matematika a statistika nepředstavovaly překážku, ale naopak výhodu v budoucím studijním i profesním životě.

Dalším cílem Centra je propojovat lidi (vyučující, tutory, dobrovolníky z řad starších studentů, tvůrce podpůrných studijních materiálů), kteří se zajímají o matematické vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Pozvání na workshop přijali kolegové z Norska, kteří se ve svých blocích podělí o zkušenosti z provozu jejich Support center.

  • 14:00 – 14:45 P106 (ESF MU) „Experience with running mathematics support centre at UiA“ – profesorka Anne Berit Fuglestad a profesorka Svitlana Rogovchenko (University of Agder, Norsko)
  • 14:45 – 15:15 P106 (ESF MU) „Experience of being a tutor at mathematics support centre at UiA“ – profesorka Inger Johanne Håland Knutson (University of Agder, Norsko)
  • 15:15 – 15:45 Akademický klub (ESF MU) Coffee break
  • 15:45 – 16:30 Akademický klub (ESF MU) Otevřená diskuze na téma „Mathematics Support“, porovnání problémů specifických pro Norsko a Českou republiku
  • 16:30 – 17:00 budova menzy Vinařská. Prohlídka nově vzniklého Math and Stats Support Centre

Těšíme se na setkání s vámi, katedra aplikované matematiky a informatiky.

Projekt s názvem “Mathematics and Statistics Support Centre – MSSC" je podpořen Norskými fondy. Registrační číslo projektu je NF-CZ07-ICP-4–339–2016

Ekonomicko-správní fakulta MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.